Mark Harris

לוגיסטיקה

מארק בודק, קונה ומשפץ נכסים פרטיים, צמודי קרקע ברחבי ארה"ב מאז 1991. בעל ניסיון רב של עשרות שנים בתחום, התובנה של משה לנכסים להשקעה בארה"ב מציעה יתרון משמעותי לפיתוח החברה ולאיכות הנכסים שאנו בוחרים להשקעה.